19 07/17 19/07/2017

Ivanhoe Mines weerlegt doorzichtige lastercampagne van Bloomberg News

Het Canadese bedrijf Ivanhoe Mines (TSX: IVN) is in een recent artikel door Bloomberg News door het slijk gehaald. Bloomberg meent een link te kunnen leggen tussen Ivanhoe Mines en de broer van de president van de Democratische Republiek Congo, Zoe Kabila. Ivanhoe Mines is in Congo actief met haar immense Kamoa-Kakula koperproject. Bloomberg insinueert dat Ivanhoe Mines bij de ontwikkeling en uitvoering van dit project bewust zaken heeft gedaan met Kabila, om zo politieke invloed te verkrijgen. Ivanhoe ontkent dit krachtig, en benadrukt dat Bloomberg feiten verdraait of “toevallig” weglaat in het artikel. Ivanhoe wordt zelfs indirect beschuldigd van omkoping, zonder enige vorm van bewijs.

De toon wordt gezet alsof het succes van Ivanhoe Mines (de grootste stijger op de Canadese aandelenindex van de afgelopen 12 maanden) voor een groot gedeelte te danken is aan schimmige deals met Kabila. In werkelijkheid heeft Kabila via allerlei holdingbedrijven een belang in partijen waar Ivanhoe zaken mee heeft gedaan in Congo. Het bedrijf van legendarische grondstoffenondernemer Robert Friedland committeert zich aan het zakendoen met zoveel mogelijk lokale partijen, om een positieve bijdrage te leveren aan de economie aldaar. Ivanhoe Mines heeft een duidelijke, openbare aanbestedingsprocedure waar de bedrijven met indirecte banden met Zoe Kabila enkele malen wel en enkele malen niet als winnaar uit zijn gekomen. Van enige bevoordeling is dus geen sprake.

Belangrijkste argument tegen het artikel van Bloomberg is dat Ivanhoe aangeeft niet eens op de hoogte te zijn geweest van de indirecte belangen die Kabila bij de genoemde bedrijven heeft. Ivanhoe Mines concludeert dat het artikel is doorspekt met niet hard gemaakte claims en vage insinuaties, met een duidelijk vooropgezet doel het bedrijf in een kwaad daglicht te stellen. Het artikel past in de Amerikaanse mediastijl van sensatiezucht boven feiten.

De handel op de beurs van Toronto is zojuist begonnen, en Ivanhoe Mines opent vrijwel onveranderd op een koers van CAD 4,77 per aandeel.

Michael Gielkens
Beleggingsanalist

Archive

News

Archive

© 2008 - 2021 All Rights Reserved. Solar Asset Management