04 07/17 04/07/2017

Blackbird Energy maakt resultaten derde kwartaal FY2017 bekend

Het Noord-Amerikaanse Blackbird Energy Inc. (TSX-V: BBI) heeft de resultaten bekend gemaakt over het derde kwartaal van fiscaal boekjaar 2017. Hoogtepunt in het kwartaal was dat het bedrijf een aandelenemissie heeft uitgegeven waarmee in totaal CAD 84,8 miljoen aan eigen vermogen is opgehaald. Daarmee werd de beoogde CAD 60 miljoen ruimschoots overschreden. Deze gelden zijn onder andere aangewend om het grondbezit in het veelbelovende Montney gebied uit te breiden. Het bedrijf produceerde in totaal 868 vaten olie-equivalent per dag (totaal aan olie- en gasproductie omgerekend naar het aantal olievaten per dag) in het kwartaal. De totale omzet bedroeg CAD 3,3 miljoen, waarover een netto verlies van CAD 1,5 miljoen werd geboekt.

Vastgesteld is dat 10% van de olie- en gas rijke grond in het Montney gebied een intrinsieke waarde (net present value) heeft van CAD 455 miljoen, een stijging van maar liefst 1.002% ten opzichte van juli 2016. Dit toont een aanzienlijke actuele onderwaardering aan, want de huidige beurswaarde van Blackbird is slechts CAD 265 miljoen. Recent is de marktkapitalisatie van Blackbird met meer dan CAD 100 miljoen gedaald door problemen met drie boorputten. Dit terwijl het bedrijf aangeeft dat het naar verwachting CAD 30 tot 35 miljoen kwijt zal zijn aan het herstel van deze putten, alsmede de voltooiing van zes nieuwe boringen en de aanleg van drie additionele boorputten. De recente koersdaling overtreft dus ruimschoots de kosten die gepaard gaan met het herstel van de boorputten, waardoor de onderwaardering van Blackbird Energy aanzienlijk is toegenomen.

Blackbird Energy richt zich op de aankoop, exploratie, ontwikkeling, en productie van olie- en gasvelden in Noord-Amerika. Het bedrijf is momenteel actief in de Montney Formation, een uitgestrekt gebied met enorme deposito’s schaliegas en schalieolie gelegen in de Canadese provincies British Columbia en Alberta.

Blackbird Energy wordt momenteel op de Toronto Venture beurs voor CAD 0,355 per aandeel verhandeld.

Michael Gielkens
Beleggingsanalist

Archive

News

Archive

© 2008 - 2021 All Rights Reserved. Solar Asset Management