29 06/17 29/06/2017

Goud zoeken deel 1: CEO roundtable Canada

Ik ben zojuist teruggekeerd van een spectaculaire tour langs meerdere mijnbouwbedrijven. Deze reis heeft mij gevoerd van de Inuit Eskimo’s in Noord-Canada naar de toppen van gebergtes in de Dominicaanse Republiek. Ik ben vervoerd met privéjets en heb gevlogen in helikopters. Van diners met CEO’s tot lunches met voorzitters en hoogwaardigheidsbekleders. En uiteraard heb ik enkele grote spelers in de mijnbouwsector ontmoet en interessante beleggingsideeën opgedaan.

In een vierdelige reeks artikelen deel ik graag mijn ervaringen. Vandaag bespreek ik het eerste deel van deze tour: een CEO roundtable in Canada.

CEO roundtable
Op mijn eerste dag heb ik in Toronto direct een CEO ronde tafel mogen bijwonen met de topmannen van vooraanstaande goudbedrijven Agnico Eagle (Sean Boyd), Yamana Gold (Peter Marrone) en Goldcorp (David Garofalo). Graag geef ik u een beeld hoe deze topmannen in de goudsector aankijken tegen het uitbreiden van de winstmarges en de multiples, alsmede uitbreidingen naar nieuwe jurisdicties. Ook is er speciale aandacht voor hun blik op de goudprijs, de waardering van goudbedrijven en ten slotte fusies en overnames.


Uitbreiding van de winstmarges
Het panel toonde zich eensgezind op het gebied van het uitbreiden van de marges: technologische vernieuwing als automatisering, robotisering en innovaties kunnen de komende jaren resulteren in significante (arbeids-)kostenreducties. Ze houden echter wel een slag om de arm.

Garofalo is van mening dat er meer gedaan dient te worden om nieuwe technologieën in de mijnbouwindustrie te implementeren. Kostenreducties kunnen volgens hem oplopen tot wel 30 tot 40%. Bovendien kan nieuwe technologie het economisch interessant maken gouddeposito’s met lagere graden te winnen.

Marrone geeft aan voorzichtig te willen zijn met het snel implementeren van nieuwe technologie: hoogopgeleide medewerkers zijn nodig om deze apparatuur te kunnen bedienen en onderhouden. Daarnaast is het belangrijk lokale medewerkers in het bedrijf actief te hebben, maar het ontbeert hen vaak aan dergelijke specialistische kennis.
Boyd benadrukt dat het niet zonder meer mogelijk is om fors kosten te drukken door nieuwe technologieën toe te passen, het zal voor iedere mijn maatwerk moeten zijn. Er moet flink worden geïnvesteerd in zowel technologie als personeel. Volgens Boyd kan nieuwe technologie mijnen competitiever maken en het aantal operationele jaren verlengen.

Uitbreiding van de multiples
Over het onderwerp multiple expansion is het panel duidelijk: simplicity is key. Boyd geeft aan dat het cruciaal is om simpelweg te leveren (produceren) en de beloftes te vervullen om aandeelhouders tevreden te stellen. Marrone vult aan dat je vooral cashflows moet genereren en moet kijken naar de kwaliteit van het management. Hij adviseert kwaliteitsaandelen te kopen en deze als het ware in een lade te stoppen en er niet meer naar om te kijken. Garofalo benadrukt dat dit echter niet mogelijk is in een cyclische bedrijfstak als de mijnbouwsector.

Uitbreiding naar nieuwe jurisdicties
Grotere mijnbouwbedrijven hebben het steeds moeilijker om de goudreserves te vernieuwen, om toekomstige cashflows te kunnen garanderen. Het uitbreiden naar nieuwe jurisdicties kan een oplossing zijn in de zoektocht naar nieuwe gouddeposito’s.

Sean Boyd geeft aan dat Agnico Eagle strategische investeringen doet in veelbelovende junior mijnbouwbedrijven in nieuwe jurisdicties, om op deze manier het bedrijf en de wet- en regelgeving te leren kennen. Op deze manier neemt Agnico measured bets door de risico’s maar met name ook de kansen te begrijpen. Garofalo geeft aan ook een beperkte blootstelling aan nieuwe jurisdicties te prefereren.

Yamana Gold gaat voor meer veiligheid. Marrone wil alleen investeren in haar bestaande jurisdicties en blijft bij landen met wet- en regelgeving waar Yamana bekend mee is. Volgens hem creëert dit meer zekerheid voor beleggers door het simpel te houden.

De goudprijs en de waardering van goudbedrijven
In een marktomgeving van onzekerheden omtrent Syrië, Noord-Korea, potentieel inflationair beleid, een verzwakte Amerikaanse dollar en de Trump-factor, is het opvallend te noemen dat de goudprijs relatief stabiel blijft. Garofalo zegt dat de huidige marktsituatie net aanvoelt als in 1999. Marrone stelt dat historische indicatoren aangeven dat de goudprijs op het punt van uitbreken staat. Hij verwacht een goudprijs boven de USD 2.000. Boyd zegt dat de huidige goudprijs van rond de USD 1.260 er goed uitziet, gelet op de hoge waarderingen in aandelenmarkten. Hij stelt dat deze beleggers de gang naar de goudmarkt nog niet hebben gevonden.

Voor beleggers is het echter moeilijk om de lange termijn te beschouwen, zij willen op korte termijn resultaten zien. Boyd bevestigt dat er een verschil bestaat tussen de horizon van managers en beleggers: “long term is overnight for these guys.”

Marrone vraagt zich af waarom goud anders wordt beschouwd dan andere industrieën: “waarom zijn goudbedrijven niet in staat investeringen aan te trekken als bijvoorbeeld de tech sector, waar toekomstverwachtingen wél in de aandelenkoersen zijn gereflecteerd?”

Fusies en overnames
De huidige stagnatie in de goudprijs en de noodzaak de goudreserves op peil te houden zorgt voor een consolidatieslag in de goudsector. Enerzijds geeft het panel aan dat joint ventures een goede manier kunnen zijn om nieuwe gouddeposito’s te ontdekken, terwijl risico’s worden gedeeld.

Anderzijds stelt het panel dat junior mijnbouwbedrijven steeds meer aandacht zullen krijgen van de (middel)grote bedrijven in de zoektocht naar nieuwe gouddeposito’s. Boyd geeft wel aan dat dit op een gedisciplineerde en slimme manier moet gebeuren, niet zoals bijvoorbeeld Barrick Gold 60% van je marktwaarde gokken op nieuwe jurisdicties.

Na de ronde tafel ben ik in een privéjet met Sean Boyd naar de eerste mijn van de tour gevlogen, hierover zal ik in een volgend artikel verslag doen.


Ik wens u welvarende en voorspoedige beurzen toe.

Michael Gielkens
Beleggingsanalist

Archive

News

Archive

© 2008 - 2021 All Rights Reserved. Solar Asset Management