top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverShernel Thielman

Financiële resultaten van Capital Southwest Corporation ("Capital Southwest" of "CSWC")

Belangrijkste hoogtepunten van hun vierde kwartaal en boekjaar dat eindigde op 31 maart 2023 Financiële Hoogtepunten: 1. Totale Beleggingsportefeuille: De totale beleggingsportefeuille van Capital Southwest bereikte $1,2 miljard, wat een aanzienlijke groei van 29% vertegenwoordigt gedurende het boekjaar. 2. Kredietportefeuille: De kredietportefeuille bedroeg $1,0 miljard, waarvan 96% geïnvesteerd was in 1e pandrecht senior secured schuld. Het gewogen gemiddelde rendement op schuldinvesteringen bedroeg 12,8%. 3. Aandelenportefeuille: Capital Southwest had een aandelenportefeuille ter waarde van $117,5 miljoen, exclusief de investering in de I-45 Senior Loan Fund ("I-45 SLF"). 4. I-45 Senior Loan Fund: Capital Southwest had een investering van $51,3 miljoen in de I-45 SLF, die een portefeuillewaarde had van $143,7 miljoen. Het fonds bestond voornamelijk uit 1e pandrecht schuldinvesteringen. 5. Pre-Tax Netto Beleggingsinkomen: Capital Southwest rapporteerde een pre-tax netto beleggingsinkomen van $22,8 miljoen voor het kwartaal, wat neerkomt op $0,65 per gewogen gemiddeld uitstaand aandeel. 6. Dividenden: Het bedrijf betaalde een regulier dividend van $0,53 per aandeel en een aanvullend dividend van $0,05 per aandeel. De dividendaanvulling voor de afgelopen twaalf maanden bedroeg 113% van het pre-tax NII. 7. Netto Gerealiseerde en Ongerealiseerde Afschrijving: Capital Southwest boekte $4,2 miljoen aan netto afschrijvingen, waarvan $2,4 miljoen voor rekening van de kredietportefeuille, $1,2 miljoen voor de I-45 SLF en $0,6 miljoen voor de aandelenportefeuille. 8. Balans: Het bedrijf had $21,6 miljoen aan kas en kasquivalenten, met een totaal netto vermogen van $590,4 miljoen. De netto activawaarde per aandeel (NAV) bedroeg $16,37. Belangrijkste Conclusies: 1. Sterke Portfolio Prestaties: De beleggingsportefeuille van Capital Southwest vertoonde solide prestaties gedurende de gerapporteerde periode, wat bijdroeg aan het pre-tax netto beleggingsinkomen van het bedrijf. 2. Groei en Diversificatie: De totale beleggingsportefeuille van het bedrijf liet aanzienlijke groei zien, voornamelijk gedreven door de uitbreiding van de kredietportefeuille. De gediversifieerde holdings in zowel krediet- als aandeleninvesteringen dragen bij aan de algehele stabiliteit van de portefeuille. 3. Dividenduitkering: Capital Southwest heeft verhoogde reguliere en aanvullende dividenden uitgekeerd, wat het vertrouwen weerspiegelt in de prestaties van de portefeuille en het overschot aan inkomsten gegenereerd uit de portefeuille met variabele rente. 4. Financiële Kracht en Ratings: Capital Southwest handhaafde een sterke balans, met een Baa3 investment grade rating van Moody's Investors Service. De liquiditeit en kapitaalbronnen van het bedrijf bleven solide, wat bijdroeg aan zijn investeringsactiviteiten. Conclusie: De financiële resultaten van Capital Southwest voor het vierde kwartaal en het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2023, lieten positieve groei, sterke portfolio prestaties en solide dividenduitkeringen zien. Met een focus op het verstrekken van flexibele financieringsoplossingen aan middelgrote bedrijven, droeg de gediversifieerde beleggingsportefeuille van het bedrijf bij aan zijn algehele financiële kracht.


1 weergave0 opmerkingen

Comments


bottom of page