Dividendportefeuille

Inkomsten uit dividend
Aangezien een spaarrente op een historisch dieptepunt staat en niks oplevert, hebben wij als alternatief een portefeuille samengesteld gericht op het ontvangen van dividend. Het is de bedoeling om uw vermogen te beleggen met als doel een stabiel en aantrekkelijk inkomen te bewerkstelligen middels dividenduitkeringen. Op basis van deze portefeuille is een dividendrendement van 8%-10% zeker haalbaar.

Samengestelde interest
Veel mensen kennen de kracht van samengestelde interest ofwel rente-op-rente effect niet. In onderstaande afbeelding wordt dit effect zichtbaar gemaakt over een looptijd 20 jaar. Het betreft een vergelijking tussen de huidige spaarrente (1%) en dividendopbrengst (8%). Overige factoren inflaltie en belastingen worden buiten beschouwing gelaten. 

 

Hoe wordt dit dividendrendement behaald?
Het vermogen wordt belegd in aandelen die geselecteerd worden op kwaliteit en voorspelbaarheid van het dividend. Om de risico’s van het falen van bedrijven zoveel mogelijk uit te sluiten is gekozen om de portefeuille te spreiden over 25 verschillende ondernemingen die verspreid zijn over de hele wereld en over verschillende bedrijfstakken.

De doelstelling om een stabiele cashflow te genereren uit het belegde vermogen met een mogelijke inflatiebescherming heeft tot gevolg dat het vermogen dat volledig bestaat uit beursgenoteerde ondernemingen, hevig in waarde kan fluctueren. Dit kan in sommige gevallen, zelfs bij bedrijven die bekend staan als zeer solide, leiden tot een halvering van de aandelenkoers. In begin 2009 werden aandelen, zoals Royal Dutch Shell verhandeld tegen prijzen die 50% lager waren dan het jaar ervoor. Het dividend bleef echter op hetzelfde niveau, dus voor het inkomen had het geen gevolg, maar wel voor de waarde op dat moment. Na 3 jaar werden deze aandelen weer verhandeld met een koers die het koersverlies volledig had weggewerkt.

De keuze voor een stabiel inkomen middels een portefeuille die volledig bestaat uit beursgenoteerde bedrijven is alleen geschikt voor beleggers die op een termijn van 5 jaar of langer geen behoefte hebben aan het opnemen van een gedeelte van het ingelegde kapitaal. Hevige koersfluctuaties kunnen, bij tussentijdse verkoop, een fors verlies opleveren.

Naast het jaarlijks dividend is het rendement op de koers mooi meegenomen. Het dividendbeleid van de meeste aandelen is erop gericht dat de bedrijven jaarlijks hun dividend zelfs verhogen, waardoor men wordt gecompenseerd voor de stijging van de inflatie. 

Nieuws

Nieuwsarchief

© 2008 - 2020 All Rights Reserved. Solar Asset Management