LAATSTE NIEUWS
- Peter Havik: Kennametal Inc. -
- Peter Havik: Kennametal Inc. -
- Peter Havik: Kennametal Inc. -
Zilver, het nieuwe goud

Zilver, vraag en aanbod uit balans en tekort aan fysiek zilver in de komende jaren.

 

Hoe ingewikkeld onze financiële systemen ook zullen worden, het mechanisme van vraag en aanbod zal altijd blijven bestaan. Als de vraag naar een bepaald product (of grondstof ) het aanbod overtreft dan zal de prijs van genoemd product stijgen. Helaas is het voor een investeerder niet altijd even makkelijk dit soort vraag/aanbod discrepanties te ontdekken. De financiële data die men moet interpreteren raken vaak kant noch wal en het is niet altijd goed te zien hoe de marktprijs van een product zich verhoudt tot de marktwerking. Een goed voorbeeld hiervan is zilver.

Terwijl goud alle krantenkoppen voor zich opeist is er op de zilvermarkt een vraag/aanbod onbalans ontstaan die goud ver overtreft. Volgens twee van de meest aangehaalde ‘zilver bronnen', GFMS Ltd. en The Silver Institute, zou zilver de afgelopen tien jaar een zeer stabiel ‘vraag en aanbod' hebben laten zien. Als dat waar zou zijn, waarom is de prijs van zilver in die periode dan gestegen van USD 5,- naar USD 30,- per ounce? Dit soort ontwikkelingen lijken aan te geven dat de werkelijke vraag naar zilver wellicht hoger ligt dan door genoemde instanties wordt ingeschat c.q. berekend.

GFMS en The Silver Institute leveren doorgaans nuttige informatie betreffende vraag en aanbod van zilver, en financiële publicaties maken hier dankbaar gebruik van. Maar één van de variabelen binnen hun ‘vraag'berekening, die van netto investeringen, wordt beschreven als

"the net physical impact of all transactions not covered by our other supply/demand variables".

Met andere woorden, het is geen waargenomen en gecontroleerd getal maar slechts een variabele om alle overige berekeningen kloppend te maken. Bij nader onderzoek blijkt dat beide instanties in hun ‘berekening' van netto investeringen geen enkele rekening houden met de vraag naar zilver door investeringsfondsen als ETF's en ‘hedge funds'. En dat het hier om behoorlijke hoeveelheden gaat is in onderstaande tabel goed te zien.

Deze tabel geeft een indicatie van een aantal belangrijke zilver ETF's en particuliere beleggers, en hun respectievelijke zilver bezit. De lijst is bij lange na niet compleet, maar zelfs deze ruwe calculatie laat zien dat GFMS en The Silver Institute de mondiale vraag naar zilver minstens 225 miljoen ounces te laag inschatten! Met zo'n grote onderwaardering van de ‘vraag' zou de zilverprijs een stuk hoger moeten staan dan USD 30,- per ounce, maar dit is vreemd genoeg niet het geval. De reden hiervoor is te vinden op de COMEX Futures Exchange (Termijn Handel) in New York, de beurs waar het gros van ‘s werelds ‘silver futures' wordt verhandeld en waar de prijs van een ‘ounce of silver' min of meer wordt bepaald.

Alvorens de vraag naar zilver (en de resulterende marktprijs) verder te bespreken is het nuttig om eerst het ‘aanbod' in een juist perspectief te zien.

Volgens geologisch onderzoek en actuele mijnbouw statistieken zijn er sinds het begin van ‘onze' civilisatie ongeveer 46 miljard ounces of silver gewonnen tegenover 5 miljard ounces of gold in dezelfde periode. Met zo'n ogenschijnlijk overschot aan zilver ten opzichte van goud lijkt het logisch dat goud een hogere marktwaarde heeft, maar de huidige prijsverschillen (Goud USD 1385,- per ounce / Zilver USD 30,- per ounce) zijn buitenproportioneel en misleidend.

Zoals vele andere industriële mineralen is zilver in de loop der tijden in vele productieprocessen toegepast en zijn er van de eerder genoemde 46 miljard ounces vandaag de dag slechts 1 miljard ounces bovengronds voorradig. Zilver bezit superieure geleidende en reflectieve eigenschappen, en is als zodanig in vele elektrotechnische en natuurkundige producten verwerkt. Daarnaast bezit het element een hoge mate van resistentie voor microben en bacteriën en wordt het veel toegepast in de fabricage van chirurgische instrumenten en bepaalde medische applicaties.

Het vervelende met zilver is dat het vrijwel niet wordt gerecycled. Er liggen op de afvalbergen van de wereld talloze printplaatjes, moederborden, radio's, medische instrumenten, kledingstukken en andere producten die alle zilver bevatten. Maar per product is het verwerkte zilver doorgaans van zo'n kleine hoeveelheid dat het niet economisch rendabel is om het te verzamelen. Goud daarentegen is een minder ‘nuttig' mineraal en heeft in de loop der eeuwen ook veel minder industriële toepassingen gekend, met als gevolg dat er van de in totaal gewonnen 5 miljard ounces nog altijd 2 miljard bovengronds voorradig zijn. Uit het oogpunt van de belegger is zilver dus aanzienlijk schaarser dan goud!

En dat brengt ons terug bij de COMEX Future Exchange en de ogenschijnlijk veel te lage zilverprijs. Op de COMEX is al jaren een wat vreemde situatie gaande dat er in zilver veel meer ‘short' posities worden ingenomen dan ‘long' posities. Om de verschillen tussen ‘short' en ‘long' ietwat te simplificeren komt het erop neer dat een grote groep speculanten er vanuit gaat dat zilver in waarde zal dalen (short) tegenover een veel kleinere groep die de wat meer gebruikelijke verwachting heeft dat de investering in waarde zal stijgen (long). Gelet op de eerder beschreven schaarste van zilver lijken de meeste van deze ‘short' contracten geen enkele relatie te hebben tot de fysiek aanwezige hoeveelheid zilver.  Sterker nog, hoe meer ‘short' posities er op de COMEX worden ingenomen, des te meer de prijs van zilver daalt en begint het geheel een beetje op ‘price fixing' te lijken. De acht grootste ‘silver traders' die momenteel op de COMEX actief zijn (alle acht zijn financiële instanties die op geen enkele manier verbonden zijn aan de ‘silver business') hebben gezamelijk een pakket ‘short' posities ingenomen dat 330 miljoen ounces of silver vertegenwoordigt. Dat is 33% van de totale bovengrondse voorraad zilver. Vergeleken met de mondiale ‘short' posities voor goud (24 miljoen ounces of gold, 1,2% van de totale bovengrondse voorraad goud) moge het duidelijk zijn dat er op de COMEX buitensporig veel zilver ‘short' wordt verhandeld, en dit was genoeg reden voor de Commodity Futures and Trading Commission (CTFC) uit de VS om in 2008 een onderzoek te starten naar eventueel malafide praktijken. En de resultaten van dat onderzoek werden 26 oktober 2010 vrij gegeven. CFTC commisaris Bart Chilton maakte bekend "dat er in de eerste helft van 2008 en begin 2010 frauduleuze activiteiten hebben plaatsgevonden om de prijs van zilver te beïnvloeden".                 

De twee voornaamste ‘boosdoeners' blijken JP Morgan Chase en HSBC Securities te zijn, twee financiële instanties die in de genoemde periode grote ‘short' posities in zilver ‘futures' hebben ingenomen die ze nooit van plan waren af te lossen. Tegen beide bedrijven lopen momenteel vier rechtszaken en de gedwongen aflossing van hun ‘short' posities zou met de steeds verder stijgende zilverprijs voor beide wel eens ernstige financiële gevolgen kunnen hebben.

Met alle media aandacht van de afgelopen tijd is de spotlight stevig op zilver gericht en wordt de huidige situatie nu ook bij het grote publiek steeds duidelijker.

Laten we alles nog even op een rijtje zetten. Onderzoek wijst uit dat er op dit moment een geschatte hoeveelheid zilver van 1,1 miljard ounces fysiek aanwezig is (reeds gewonnen/ bovengronds). Conservatieve berekeningen zoals de tabel op pagina 1 geven aan dat 500 miljoen ounces reeds in het bezit zijn van grote zilver fondsen zoals iShares Silver Trust ETF en de Central Fund of Canada; en deze ETF's zijn flink aan het inslaan. Alleen al in november kocht iShares Silver Trust 18 miljoen ounces op, en als dat zo doorgaat zijn de overgebleven 600 miljoen ounces snel verdeeld. En dat is op de COMEX goed te merken waar inmiddels een ware zilver hype is ontstaan. Op deze exchange worden momenteel ‘long' en ‘short' posities ingenomen in zilver ‘futures' die gezamenlijk 871 miljoen ounces vertegenwoordigen! Met slechts 600 miljoen ounces tastbaar zilver voorradig kan het interessant worden als de ‘longs' hun futures letterlijk willen verzilveren. Het wordt een ieder zo langzamerhand duidelijk dat de ‘vraag/aanbod' situatie van zilver niet zo stabiel is als men veronderstelde en om dit te onderstrepen steeg de prijs van zilver in 2010 met 68%.

En dat is nog maar het begin, want de onderwaardering van zilver is veel groter. De huidige prijs van zilver, USD 30,- per ounce, zou een reflectie moeten zijn van de vraag naar zilver op de financiële markten. Een eenvoudig rekensommetje laat zien dat de 1,1 miljard ounces voorradig zilver een ter verhandelen waarde vertegenwoordigen van USD 33 miljard (30 x 1,1 miljard). Een vergelijkbaar sommetje voor goud geeft een waardering ter waarde van USD 2,77 biljoen (USD1385,- x 2 miljard ounces). Dit zou marktconform betekenen dat de vraag naar goud ongeveer 84 keer hoger zou moeten liggen dan de vraag naar zilver. Desondanks verkocht de US Mint in 2010 ‘slechts' drie keer zoveel goud als zilver en is er nergens een indicatie dat beleggers 84 keer meer goud dan zilver aankopen. Natuurlijk zou deze balans zich kunnen herstellen met een daling van de goudprijs richting USD 300,- per ounce. Maar gelet op de buitenproportionele hoeveelheid zilver contracten die momenteel op de COMEX wordt verhandeld lijkt het aannemelijk dat de vraag naar zilver zal stijgen, met een prijsstijging als gevolg.

Op de volgende pagina's van dit ‘zilveren' Special Report vindt u een drietal beleggingsmogelijkheden beschreven waarmee men van alle zilveractiviteit kan profiteren. Silver Wheaton Corp., Global X Funds en Sprott Inc. zijn bedrijven die op internationale beurzen worden verhandeld en die elk op geheel eigen wijze inspelen op de toenemende vraag naar zilver.

Silver Wheaton Corporation

De in 2004 opgerichte Silver Wheaton Corp. uit Canada is een bedrijf dat zich specialiseert in het zogeheten ‘silver streaming', en heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot de toonaangevende speler binnen dit segment.

In plaats van zelf geld te steken in de exploitatie van mijnen, heeft Silver Wheaton contracten afgesloten met grote mijnbouwbedrijven voor levering van zilver tegen vooraf bepaalde prijzen. Daar wereldwijd 70% van het zilver als ‘by product' wordt gewonnen is het voor grote ‘gold miners' als Goldcorp en Barrick een gunstige zaak dat er voor hun zilver een gegarandeerde afzetmarkt is als Silver Wheaton. Daarbij worden de zilvercontracten direct afgerekend en hebben de mijnbouwbedrijven beschikking over contanten die hard nodig zijn voor verdere ontginning van de goudaders.

Maar het zijn vooral de ‘silver streamers' als Silver Wheaton die maximaal profiteren van deze lange termijn ‘fixed price' contracten. Inflatiecorrecties daargelaten betaalt het bedrijf doorgaans USD 3,90 per ounce of silver, en zonder zich zorgen te hoeven maken om exploratiekosten, milieuproblematiek en valutafluctuaties kan het bedrijf elke stijging van de zilverprijs direct omzetten in winst. En met de huidige zilverprijs van USD 30,53 per ounce (28/12)is deze winst aanzienlijk.

Silver Wheaton heeft op dit moment 15 lange termijn contracten lopen met verschillende mijnbouw- bedrijven voor de gegarandeerde afname van vastgelegde percentages zilver. De contracten zijn veelal voor een ‘life of mine' (LOM) periode afgesloten, hetgeen alles kan zijn tussen 4 - 25+ jaar. De mijnen waar Silver Wheaton zaken mee doet liggen grotendeels verspreid over Noord- en Zuid-Amerika, met als aanvulling een drietal mijnen binnen Europa. Op de mondiale ranglijst van zilver-opbrengsten en depositos, staat het in Mexico gelegen Peñasquito project van Goldcorp met een jaarlijkse zilverproductie van 7 miljoen ounces of silver op de tweede plaats. Silver Wheaton heeft voor deze locatie een LOM contract lopen met Goldcorp dat een 25% aandeel in de jaarlijkse zilverproductie garandeert. En ook met de nummer drie op de zilverranglijst doet Silver Wheaton goede zaken. Het op de grens van Chili en Argentinië gelegen Pascua-Lama project wordt beheerd door Barrick Gold en zal naar verwachting goed zijn voor een productie van 9 miljoen ounces of silver per jaar. Ook voor deze locatie heeft Silver Wheaton een LOM contract lopen voor 25% van de jaarlijkse zilverproductie. Beide contracten zijn afgesloten tegen een vaste prijs van USD 3,90 per ounce. Het bedrijf verkoopt dit zilver momenteel (30/12) door tegen een gemiddelde prijs van USD 18,40 per ounce.

 Silver Wheaton sloot 2009 af met een opbrengst van 16.2 miljoen ounces of silver en 19.321 ounces of gold. Het merendeel van deze opbrengst werd in 2009 verkocht en resulteerde in een omzet van USD 239,3 miljoen. Voor 2010 verwacht Silver Wheaton een opbrengst van 22 miljoen ounces of silver en 20.000 ounces of gold en de derde kwartaalcijfers voor 2010 geven aan dat het bedrijf met 16 miljoen ounces of silver en 17.358 ounces of gold aardig op schema ligt.

Gebaseerd op de productiecijfers c.q. verwachtingen van ‘z'n' drie grootste mijnen verwacht Silver Wheaton voor 2013 een zilveropbrengst binnen te halen van >40 miljoen ounces of silver!

Lage kosten, winstgevende mijnen in politiek stabiele landen, en een omzet die voor 94% bestaat uit de verkoop van zilver maakt Silver Wheaton tot één van de meest aantrekkelijke beleggingen op de zilvermarkt.

Global X Silver Miners ETF

Een andere mogelijkheid om in zilver te beleggen is via een Exchange Traded Fund (ETF), ook wel Indexfonds genoemd. Zoals de naam al aangeeft gaat het hierbij om een beleggingsfonds dat op de beurs als een aandeel wordt verhandeld en dat onder aansturing van computersoftware de onderliggende beursindex zo nauwkeurig mogelijk probeert te volgen. Het voordeel van een ETF ten opzichte van een traditioneel beleggingsfonds is dat er lagere beheerskosten aan verbonden zijn en dat het fonds niet probeert een beter rendement te behalen dan de beurs waar het zich aan spiegelt. Het is dus een wat minder risicovolle investering vergeleken met een traditioneel beleggingsfonds waar de fondsbeheerder met een eigen visie te beurs tracht te verslaan.....of niet.

De netto waarde van een indexfonds is direct gerelateerd aan de waarde van de onderliggende bedrijven waar het fonds in belegt.

Global X Funds is een ‘open end management investment company' die geregistreerd staat bij de Noord- Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Het bedrijf beheert zeventien ETF's en wordt van beleggingsadvies voorzien door vermogensbeheerder Global X Management LLC uit New York.

Eén van de ETF's die het bedrijf beheert is de Global X Silver Miners ETF die op 19/4/2010 aan de NYSE Arca exchange werd genoteerd onder tickersymbol SIL. Momenteel (27/12/2010) bevat dit fonds 25 bedrijven met een netto investeringswaarde van USD 330,7 miljoen. SIL werd bij initiatie rond de USD 15,- per aandeel verhandeld, maar is mede dankzij beleggingen in succesvolle bedrijven als Silver Wheaton naar USD 26,86 per aandeel gestegen. Een rendement van 79% binnen 9 maanden!

Deze ETF spiegelt zich aan de Solactive Global Silver Miners Total Return Index, een beursindex die zo nauwkeurig mogelijk de prestaties van mijnbouw bedrijven weergeeft die zich in zilver specialiseren.

Sprott Physical Silver Trust

Voor de belegger die graag wat dichter op het werkelijke zilver zit is de Sprott Physical Silver Trust wellicht een uitkomst. Vermogensbeheerder en financieel consultancybureau Sprott Inc. uit Toronto, Canada, heeft op 29 october 2010 een trust gevormd die op de NYSE Arca (PSLV) en TSX (PHS.U) beurzen verhandeld wordt en voor 99% investeert in marktconforme, tastbare ‘London Good Delivery' (LGD) zilverstaven. Deze staven (1 LGD zilverstaaf = 1000 troy ounces) worden vervaardigd volgens de regels van de London Bullion Market Association en staan bekend om hun grootte en puurheid. De Silver Trust van Sprott heeft 22,3 miljoen ounces of silver in beheer met een marktwaarde van USD 675 miljoen (28/12/2010).

De opzet van de Trust is die van ‘lange termijn belegging' en zal niet gebruikt worden om te speculeren met ‘korte termijn' fluctuaties van de zilverprijs. Het beheer van de Trust ligt in handen van dochteronderneming Sprott Asset Management LP, een vermogensbeheerder die al geruime tijd in fysiek zilver belegt. Over de veiligheid van de 22,3 miljoen ounces of silver waakt de Royal Canadian Mint, een agentschap dat voor 100% verbonden is aan de Canadese overheid. Zowel ‘The Mint' als de overheid zijn aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of eventuele schade aan de zilvervoorraad.

Op deze manier biedt Sprott Inc. beleggers de mogelijkheid om vrij direct in fysiek zilver te beleggen zonder de zorgen en extra kosten die het bezit en verhandelen van edelmetaal doorgaans met zich meebrengt. En voor diegene die het Dagobert Duck gevoel niet kan onderdrukken biedt de Sprott Physical Silver Trust maandelijks de mogelijkheid om tegen de actuele zilverprijs de aandelen in te wisselen voor echte LGD zilverstaven. De staven worden vervolgens door ‘The Mint' per Armored Transportation Service Carrier aan huis bezorgd. Vereiste voor deze serviceverlening is wel dat de belegger een aandelenpakket bezit ter waarde van 10 LGD zilverstaven, een kleine USD 300.000.